Loading...

România - Datoria guvernamentală brută, % din PIB

Începând cu secolul al XX-lea, țara a trecut prin multe schimbări economice și politice semnificative, care au afectat bunăstarea țării. Odată cu trecerea la economia de piață după revoluția din 1989, în țară a început o criză economică profundă, care a agravat situația deja nu cea mai bună din ultimii ani ai domniei lui Ceaușescu. Industria grea tradițională a României nu a suportat concurența. O parte semnificativă a populației se afla sub pragul sărăciei, inclusiv o forță de muncă foarte calificată. Valurile de emigrare din țară care au urmat nu au îmbunătățit situația. În acest moment s-a format o imagine negativă, oarecum grotescă, a României ca țară extrem de săracă, care, în general, nu corespundea realității.

Datoria brută este suma tuturor datoriilor

Datoria brută este suma tuturor datoriilor care necesită plata dobânzii și/sau a principalului de către debitor către creditor la o dată sau date specificate în viitor. Suma include datoria sub formă de drepturi speciale de tragere, valută și depozite, titluri de creanță, împrumuturi, asigurări, programe de pensii și garanții standard și alte datorii. Astfel, toate pasivele din sistemul GFSM 2001 sunt datorii, cu excepția acțiunilor, a acțiunilor fondurilor de investiții, a instrumentelor financiare derivate și a opțiunilor de acțiuni ale angajaților. Datoria poate fi evaluată la prețurile curente de piață și nominale (GFSM 2001, paragraful 7.110).